Eestis on aastas päikesepaiste kestvus keskmiselt 1700 tundi.

Oktoobrist veebruarini saadakse 80% aastasest ressursist.

Päikeseenergia suvine tehniline ressurss Eestis on 250…300 kWh/m2

Päikeseküte jääb põhjamaade tingimustes eeskätt traditsioonilisi küttesüsteeme toetavaks

võimaluseks. Võimalused päikesekütte kasutamiseks avanevad märtsis – aprillis.

Oktoobrist kuni veebruarini, mil kütet enim vaja läheb, päikeseenergiat ei jätku.

Päikeseenergia hulk on Eestis ca. 1200 kWh/m² aastas:

  • juulikuus ca. 200 kWh/m²
  • jaanuarikuus ca. 3 kWh/m²

Pikesepaneelide kaldenurk:

Eesti oludes on optimaalne kollektori kaldenurk 45…65°.

Suviti on parim kasutada kaldenurka 30…35°.

Talveperioodil või suviti ületootmise vältimiseks on hea kasutada kaldenurka 70°.

Võimalusel on soovitav kasutada ka reguleeritavaid kaldraame 20°,40° või 60°.

Päikest aastas tundides kuude lõikes (EMHI andmed):