Puugaasigeneraatori abil saadakse puidu termilisel gasifitseerimisel puugaas.
Õhk ja puidust eralduv niiskus  annavad reageerides süsihappegaasi CO2 ning vingugaasi CO ja vesiniku H2. Süsihappegaas taandub suures osas vingugaasiks. Osa vesinikku, mis reageerib süsinikuga, tekitab metaani CH4.
Puu põletamisel tekkiv gaas on detonatsioonikindel, mis lubab seda kasutada ka tänapäevaste kõrge surveastmega mootorite käitamiseks.
Arvestuslikult  vastab üks liiter bensiini 2–2,5 kilogrammile puidule. Puit tuleks saagida klotsideks, küljepikkusega 5-6cm. Niiskus ei tohiks ületada 18%. Agregaadi komplekti kaal on kuni 300kg.
Võrreldes  bensiinitoitega  on sama mootor puugaasiga töötades kuni 30% nõrgem.
Iga 10 töötunni järel tuleks eemaldada tuhk ning hooldada filtreid ja torustikud.
Kütteks võib kasutada puitu, puidujäätmeid, turvast. Generaatorgaasi on võimalik saada ka teiste tahkainete gaasistamisel, kuid siis tuleb seda materjali eelnevalt uurida. Eriti otstarbekas oleks leida sobilikke jäätmeid, mida siiani lihtsalt utiliseeritakse.
Positiivne on mõju keskkonnale, kuna gaasigeneraatorile järgneb veelkordne põlemine sisepõlemismootoris, millega väheneb kahjulike heitegaaside hulk kuni kaks korda.
Töötades puugaasigeneraatoriga on tähtis järgida ohutusreegleid. Põhireegel on see, et seda ei tohi käitada ega kasutada kinnises ruumis.

Gaasigeneraatori ehitus.
Gaasigeneraatori põhikomponendid on valmistatud kuumusekindlast ja happekindlast eriterasest.
Üheks põhiprobleemiks  on  gaasi puhastamine kõikvõimalikust tahketest tuhaosakestest. Kasutusel on erimaterjalist kuumusekindel filter, millesse juhitakse 150 kraadine gaas. Sellise temperatuuriga välditakse tõrva tekkimine. Puhastamiseks on voldiktüüpi filtermaterjal. Summaarseks filtri pindalaks on 10 m2
Puugaasigeneraatoreid on võimalik ehitada igasugustele võimsustele, kuid optimaalsed tüüplahendused on mootoritele silindrimahuga 1- 6 liitrit.
Põhilisteks gaasigeneraatori parameetriteks on küttekolde, pihustite, tuhasõela ja  piirderõnga omavahelised asetused ja mõõdud.
Arvesse võetakse ka võimalikt kütuseliigid: puit, turvas, pelletid jne.
Ennem mootorit tuleb gaas jahutada, sest kuum gaas on nii hõre, et mootor sellega ei tööta. Hea on gaasi temperatuur saada  alla 30 kraadi.
Gaasigeneraatori kasutusvõimalusi vaata alalõigus: Biogaasi ja generaatorgaasi kasutamine