Intereuro meeskond on koostatud erinevate teadmiste ja kogemustega spetsialistidest, et katta efektiivselt kõik tegevusalad.
Meeskonnas on tasakaalustatult esindatud kolm psühholoogilist rolli: unistajad, realistid ja kriitikud.
Oleme avatud uutele ideedele, oskame neid märgata ja meil on julgust nende rakendamiseks.

Intereuro meeskonna põhitõed:
Võidab mitte see, kes paremini kohaneb hetkeseisuga, vaid see, kes oskab kohaneda hetkeseisu muutustega.
Uudsed ja lennukad mõtted ilma rakenduseta on unistused.
Meeskonna kompetents ja töö tulem peab olema suurem kui tema liikmete võimete mehhaaniline summa.
Meeskonna teadmiste ja oskuste rakendamise eesmärk on uute väärtuste loomine.