Klassikalise tasuvusarvutuse alusel ei suuda meie tingimustes alternatiivenergia üldjuhul võistelda elektri püsiühendusega. Samas pakuvad väljakäidud võimalused loomingulist mõtlemist, kuidas paremini kasutada tuult, päikest, voolavat vett, puitu ja biojäätmeid. Sageli on optimaalseks lahenduseks energiatootmise ja tarbimise erinevate variantide kombineerimine.
Analüüsides Eestis ja mujal sel alal tehtut, pakub Intereuro seadmeid alternatiivenergia vallast, püüdes optimiseerida nende hinda ja tarbimisväärtust. Eelkõige peaks asi huvi pakkuma tehnikat jagavatele inimestele, kes on huvitatud loodusressursside paremast kasutamisest. Arvestatud on ka asjaolu, et nii mõnelgi meistrimehel on midagi endal juba olemas. Sellepärast on võimalik tellida ka agregaatide komponente, et siis seade oma plaanide järgi lõpuni ehitada.
Esiplaanile on seatud seadmete majanduslik otstarbekus ja nende ohutus ning käsitsemise lihtsus. Pakutavate seadmetega toodetav elektrienergia ei ole küll nii hea kvaliteediga kui püsiühendusest saadav, kuid leidlik tarbija leiab ka sellele kasutust.