Pakutavad tooted koosnevad esmastest seadmetest ja laiaulatuslikust valimist lisaseadmetele ja teenustele, mille valib tarbija, lähtudes olukorrast ja võimalustest.
Iga projekt on kliendikeskne ja paindlik. Tellija saab valida temale enim soovitud toote komplektatsiooni ja paigalduse viisi ning sobivaimad tarnetähtajad, mis aitab tal oma eesmärke ellu viia. Tellija saab erialaekspertidel kvalifitseeritud tehnilist konsultatsiooni, et tellitav kompleks oleks kvaliteetne, ökonoomne, majanduslikult tasuv ja jätkusuutlik.
Võimalik on ka projekti pidev edasi arendamine koos komponentide lisamisega. Põhikomplekt on ehitatud selliselt, et ta sisaldab valmidust lisaagregaatide paigalduseks.
Võimaluse korral saab seadmete komplekteerimiseks kasutada ka juba olemasolevaid seadmeid, mis korrastatakse ja viiakse vastavusse projekti tehniliste nõuetega.