Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
ENG
Webbyt
RUS

Webbyt Tehnilised nõustamisteenused
Webbyt
Webbyt Pakutavad tooted
Webbyt
Webbyt
Külgedele laiendatav konteiner
Webbyt
Pneumomootor
Webbyt
Parkimissüsteemid, pöördalused ja autoliftid
Webbyt
3D Carbon- ja dekoratiivkiled
Webbyt
Alternatiivenergia seadmed
Webbyt
Päikese õhkküttepaneelid
Webbyt
Päikeseenergia
Webbyt
Päikesepaneelid elektri tootmiseks
Webbyt
Päikesekollektorid sooja tootmiseks
Webbyt
Tuuleenergia
Webbyt
Eesti tuulekaart
Webbyt
Hüdroenergia
Webbyt
Gaasigeneraator
Webbyt
Biogaasijaam
Webbyt
Biogaasi ja generaatorgaasi kasutamine
Webbyt
Webbyt Eriseadmete projekteerimine ja valmistamine


Alternatiivenergia seadmed

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Klassikalise tasuvusarvutuse alusel ei suuda meie tingimustes alternatiivenergia üldjuhul võistelda elektri püsiühendusega. Samas pakuvad väljakäidud võimalused loomingulist mõtlemist, kuidas paremini kasutada tuult, päikest, voolavat vett, puitu ja biojäätmeid. Sageli on optimaalseks lahenduseks energiatootmise ja tarbimise erinevate variantide kombineerimine.
Analüüsides Eestis ja mujal sel alal tehtut, pakub Intereuro seadmeid alternatiivenergia vallast, püüdes optimiseerida nende hinda ja tarbimisväärtust. Eelkõige peaks asi huvi pakkuma tehnikat jagavatele inimestele, kes on huvitatud loodusressursside paremast kasutamisest. Arvestatud on ka asjaolu, et nii mõnelgi meistrimehel on midagi endal juba olemas. Sellepärast on võimalik tellida ka agregaatide komponente, et siis seade oma plaanide järgi lõpuni ehitada.
Esiplaanile on seatud seadmete majanduslik otstarbekus ja nende ohutus ning käsitsemise lihtsus. Pakutavate seadmetega toodetav elektrienergia ei ole küll nii hea kvaliteediga kui püsiühendusest saadav, kuid leidlik tarbija leiab ka sellele kasutust.

 
Web2